Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на възможност за закупуване на продукти от онлайн магазин Gamma Brands, ГАМА ЕЛЕКТРОНИКС ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни:

1. Наименование: "ГАМА ЕЛЕКТРОНИКС ООД"
2. ЕИК/БУЛСТАТ: 20
6217201
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1700,
Ж.К Градина, бл. 6
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1700, Ж.К Градина, бл. 6
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1700,
Ж.К Градина, бл. 6
6. E-mail: [email protected]
7. Телефон: 0883 445 540
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № 316333

Информация относно компетентния надзорен орган:

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон: 02 915 3 518
5. E-mail: [email protected], [email protected]
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

„ГАМА ЕЛЕКТРОНИКС“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) Gamma Brands.com събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето възможност за закупуване на стоки от онлайн магазина, и по-конкретно въз основа на следното:

·   Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

·   Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ГАМА ЕЛЕКТРОНИКС ООД;

          (2) ГАМА ЕЛЕКТРОНИКС ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на онлайн магазина. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки онлайн магазина, ГАМА ЕЛЕКТРОНИКС ООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Gamma Brands.com събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашия онлайн магазин.
            (2) Gamma Brands.com спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

·        законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

·        ограничение на целите на обработване;

·        съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

·        точност и актуалност на данните;

·        ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

·        цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Gamma Brands.com?

(1) ГАМА ЕЛЕКТРОНИКС ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

·        Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)

Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в онлайн магазина и закупуване на стока, между ГАМА ЕЛЕКТРОНИКС ООД и Вас се създава договор за покупко продажба – ППП, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

·        Други данни, които ГАМА ЕЛЕКТРОНИКС ООД обработва

При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, Gamma Brands.com събира данни за използвания IP адрес.

Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

(2) ГАМА ЕЛЕКТРОНИКС ООД – Gamma Brands.com не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

·        разкриват расов или етнически произход;

·        разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

·        генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от Gamma Brands.com от лицата, за които се отнасят.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 3. ГАМА ЕЛЕКТРОНИКС ООД – Gamma Brands.com съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, Gamma Brands.com полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.

Право на достъп

Чл. 4. (1) Вие имате право да изискате и получите от ГАМА ЕЛЕКТРОНИКС ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Право на коригиране или попълване

Чл. 5. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Gamma Brands.com.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 6. Вие имате правото да поискате от ГАМА ЕЛЕКТРОНИКС ООД – Gamma Brands.com изтриване на свързаните с Вас лични данни, Gamma Brands.com има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне. Същото може да го направите и през вашия клиентски профил.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 7. Ако Gamma Brands.com установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Други разпоредби

Чл. 8. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон: 02 915 3 518
5. Email: [email protected], [email protected]
6. Уеб сайт: www.cpdp.com

 

Продуктът е добавен към любими
Продуктът е добавен за сравнение.

Нашият уебсайт използва бисквитки. Когато щракнете върху „Приемам“, вие приемате използването на ВСИЧКИ бисквитки.